DROS schoonmaakdiensten behaald ISO normen volgens eisen 2015!

18 mar 2016

Op 7 maart jl. heeft DROS Schoonmaakdiensten de fel begeerde certificaten voor zowel ISO 9001 en ISO 14001 volgens de laatste wijzigingen van 2015 in ontvangst mogen nemen. “We zijn erg tevreden dat we in de regio maar ook landelijk voorop lopen met het behalen van deze normen, en hiermee aan kunnen tonen dat we kwaliteit uiterst serieus nemen. We richten ons continue op verbetering en hebben hier dagelijks oog voor”; aldus directeur Ronald Dros.

Schoonmaakbedrijf DROS schoonmaakdiensten is al sinds 1995 gecertificeerd voor de systeemnormen van VCA (veiligheid, gezondheid en milieu checklist aannemers) en ISO 9001.
Door een behoefte voor het VCA certificaat voor de bouw, kon DROS met het behalen van dit certificaat in deze vraag voor uitvoering van schoonmaakwerkzaamheden voorzien.
 Het ISO 9001 systeem is een mooi kader om alle processen in de bedrijfsvoering te beheersen en met name ook te verbeteren.

In 2007 werd besloten om ook op te gaan voor de norm ISO 1400 (milieu) om met name in beeld te brengen wat de milieu - risico’s zijn, deze beheersbaar te maken en een permanente verbetering na te streven voor de gehele organisatie.  Dit heeft te weeg gebracht dat er een milieubeleid werd  opgesteld met daaraan gekoppelde doelstellingen en er energie besparende maatregelen werden getroffen, zoals het plaatsen van LED verlichting en het monteren van lichtsensoren op strategische plekken.

De belangrijkste wijzigingen in de norm ten opzichte van de 2008 versie zijn; de synchronisatie van de ISO 9001 en 14001 norm en  de aantoonbare betrokkenheid van de directie. Daarnaast moet de  organisatie inzichtelijk maken hoe zij omgaat met bijvoorbeeld de risico-analyse, contextanalyse en afwijkingen. Procedures zijn niet meer verplicht, maar gedocumenteerde informatie dient wel aanwezig te zijn.

Vanaf april 2015 heeft DROS informatie vergaard en bijeenkomsten bezocht om zich op de hoogte te stellen van de nieuwe wijzigingen. “Een uitdagende opgave”, kan KAM coördinator, Marieke Rijnhout bevestigen. Met medewerking van de afdelingen specialistische reiniging, interieurverzorging, het kantoorpersoneel en de MT leden is de audit tot een goed eind gebracht. De verlenging van de audit, uitgevoerd door drie zeer ervaren auditoren van DEKRA zijn op een zeer prettige wijze in drie dagen volbracht. Voor de VCA norm volgt volgend jaar hoogstwaarschijnlijk ook een update en ook hierbij blijft DROS scherp.

Het behalen van alle normen  is geen momentopname maar vraagt dagelijkse betrokkenheid. Dit toont DROS schoonmaakdiensten graag aan haar bezoekers. Om deze reden heeft DROS er ook voor gekozen om de certificaten vanaf nu een prominentere plek te geven in de ontvangst ruimte. “Want waar je trots op bent, mag worden getoond”.