MVO/Duurzaam Ondernemen

DROS is specialist in het facilitair ontzorgen van opdrachtgevers. Daarbij is een centrale rol voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen weggelegd.

Duurzaam ondernemen en MVO - met inbegrip van de drie P’s, People, Planet, Profit - zijn voor DROS zelfs een zienswijze. Ze vormen deel van ons beleid en zijn geborgd in onze organisatie.

De eerste van de drie P’s, die van People, vult DROS concreet in. Al vanaf 2007 is er een nauw samenwerkingsverband met Lucrato uit Apeldoorn. DROS biedt mensen daarbij met een indicatie voor een sociale werkvoorziening een werkplek. Meer hierover op de pagina over Sociaal Ondernemen op deze website.

De tweede P, die van Planet, is terug te zien in hoe wij tot in detail milieubewust schoonmaken en onderhoud verrichten. In ons inkoopbeleid en in het werken gebruiken we enkel milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. Er wordt veel aandacht besteed aan het verbeteren van werkprocessen en in het begeleiden en de omgang met onze medewerkers.

De derde P, die van Profit, betreft de gang van zaken in ons bedrijf. DROS is een gezond bedrijf. Dat komt mede dankzij een groot aantal regionale opdrachtgevers in allerlei branches die al jarenlang klant zijn. Wij hechten waarde aan langdurige relaties met onze medewerkers, onze opdrachtgevers en onze leveranciers. We investeren in contact met voornamelijk regionale partners die zich ook kunnen vinden in onze missie en visie.

Uw MVO-doelstellingen

DROS werkt als duurzaam schoonmaakbedrijf graag met opdrachtgevers mee om hun eigen MVO-doelstellingen te bereiken. Nadere informatie daarover? Neem dan contact met ons op.

DROS beschikt over het MOA-certificaat. Dit certificaat is uitgegeven dankzij het opgestelde beleid op het gebied van duurzaam ondernemen en onze jaarlijkse inzet bij diverse vrijwilligersprojecten.