MVO/Sociaal Ondernemen

DROS-directeur Ronald Dros:

“Sociaal ondernemen moet uit je hart komen”

"Dat geldt voor de hele organisatie. Pas dan wordt sociaal ondernemen gedragen en ontstaat optimale integratie tussen reguliere medewerkers en hun collega’s met een SW-indicatie. Dat is de beste basis voor mensen met een voormalige achterstand op de arbeidsmarkt om duurzaam werk te vinden en daarin gewaardeerd te worden”

PSO-certificaat, Trede 3

DROS beschikt over het PSO-certificaat Trede 3. PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen met Trede 3 als hoogst haalbaar niveau. PSO, ontwikkeld door TNO, het bedrijfsleven, SW-bedrijven en Stichting PSO Nederland, meet hoeveel een bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het doel is om meer mensen duurzaam aan het werk te krijgen. Met het trede 3-certificaat, behaald na een grondige audit, is DROS koploper op het gebied van socialer ondernemen en voldoet het bedrijf aan de hoogste kwalitatieve eisen op het gebied van passend werk, integratie, functioneren & ontwikkeling en begeleiding.

"DROS doet graag iets terug voor de maatschappij en is er trots op dat die houding, om iets aan de wereld om je heen bij te dragen, onderdeel is geworden van het DNA van de onderneming."