Hospitality

“Hospitality heeft sterk te maken met de klantbeleving. Het is een bewustwording die het effect is van jezelf gastvrij profileren. Deze gastvrije houding brengt een positief effect mee dat zorgt voor een prettige omgevingssfeer voor alle aanwezigen. De omgeving is zowel de binnen- als buitenzijde van het gehele bedrijfspand evenals de mensen die zich hier in begeven.”

DROS heeft hospitality geïntegreerd in haar dienstverlening en geeft hier op verschillende wijzen invulling aan. DROS heeft in haar visie hospitality onderverdeeld in externe hospitality en interne hospitality. Onder externe hospitality wordt verstaan: de bereikbaarheid van het bedrijfspand, de uitstraling, styling en inrichting van het pand. Interne hospitality wordt gezien als de gastvrije en persoonlijke benadering. De implementatie van hospitality biedt meerwaarde om de klant een positieve ervaring mee te geven.

De medewerkers van DROS zijn niet alleen ons visitekaartje maar ook het visitekaartje van onze opdrachtgevers. Wij hechten veel waarde aan de professionaliteit en de sociale vaardigheden van onze medewerkers. De DROS-medewerkers zijn trots op het werk dat ze doen!