Certificeringen

DROS Schoonmaakdiensten wil een betrouwbare partner zijn voor haar opdrachtgevers. DROS Schoonmaakdiensten beschikt voor al haar schoonmaakdienstverleningen over de volgende certificeringen.

Schoonmakend Nederland

Het keurmerk Schoonmakend Nederland staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid in de schoonmaak- en glazenwassersbranche. DROS wordt frequent door een onafhankelijke instelling getoetst op de keurmerkeisen. Als lid van schoonmakend Nederland dient DROS zich te houden aan strenge eisen op het gebied van de financiële en personele administratie, arbeidsvoorwaarden, Code Verantwoordelijk Marktgedrag en de schoonmaakspecifieke eisen.

PSO (trede 3)

Het doel van de prestatieladder socialer ondernemen (PSO) is om meer mensen duurzaam aan het werk te krijgen. DROS staat op deze ladder op Trede 3 en is daarmee koploper op het gebied van socialer ondernemen. DROS voldoet aan de hoogste kwalitatieve eisen op het gebied van passend werk, integratie, functioneren & ontwikkeling en begeleiding.

VCA*

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheerssysteem (veiligheid, gezondheid en milieu). DROS is VCA gecertificeerd en laat VCA gecertificeerde werkzaamheden uitsluitend uitvoeren door werknemers die over een VCA certificaat beschikken.

ISO 9001

Met dit kwaliteitscertificaat maakt DROS aantoonbaar dat er grip is op de bedrijfsvoering. Er zijn duidelijke afspraken met opdrachtgevers, zodat vooraf bekend is wat de opdrachtgever van DROS, en DROS van de opdrachtgever mag verwachten en daarom beter aan deze verwachtingen kan voldoen. De norm stelt eisen aan de processen in de organisatie. De wens van de opdrachtgever staat hierbij centraal. Met het certificaat geeft DROS aan een kwaliteitsorganisatie achter de producten te hebben staan dat het kwaliteitssysteem waarborgt en verbetert.

ISO 14001

ISO 14001 is de wereldwijde geaccepteerde norm met eisen voor een milieuzorgsysteem.
De norm schrijft voor welke elementen van een milieuzorgsysteem beschreven en in werking moeten zijn. Doordat DROS over dit certificaat beschikt, wordt aangetoond dat DROS zich actief opstelt omtrent het waarborgen en verbeteren van het milieumanagement.