Personeel en opleidingen

Betrokken personeel
De mens heeft een belangrijke rol in de schoonmaaksector. Zonder mensen is er namelijk geen schoonmaak mogelijk. DROS is erg betrokken bij haar medewerkers en stimuleert hen om zich betrokken te voelen bij de opdrachtgevers waar ze voor werken.

De leidinggevenden van DROS hebben zeer intensief contact met hun medewerkers waarbij er veel wordt gesproken over veiligheid en welzijn, de werkdruk, de kwaliteit van het werk.

Wij koesteren onze trotse, gemotiveerde en betrokken medewerkers en investeren daarom veel in onze medewerkers middels ergonomie, opleidingen, goede materialen en kleding.

Opleidingen
DROS heeft een opleidingsbeleid opgesteld op basis van de functieprofielen en taken van alle medewerkers. Het is voor ons erg belangrijk dat de medewerkers in staat worden gesteld om een scholing te volgen die noodzakelijk is om een functie zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Wij faciliteren de basisopleiding en vakgerichte opleidingen door de medewerkers in te schrijven bij het erkende opleidingsinstituut SVS. Meer dan 95 procent van onze professionals zijn opgeleid!