FELUA-Expertgroep

07 mar 2014

 “Apeldoorn Scoort” is een van de 15 projecten uit het Akkoord van Beekbergen welke op 7 juni 2013 is ondertekend. Het akkoord van Beekbergen omvat de afspraken die ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek binnen de Stedendriehoek maken om in de periode 2013 – 2015 uitvoering te geven aan de Strategische Agenda Stedendriehoek op het thema onderwijs en arbeidsmarkt ( www.maakhetindestedendriehoek.nl ). In het akkoord zijn vier doelstellingen bepaald voor de regio Stedendriehoek:

  1. Laagste werkloosheid van Nederland
  2. Elke vacature goed en snel vervuld
  3. Iedereen minimaal een startkwalificatie
  4. Ook alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief

Het project “Apeldoorn Scoort” draagt bij aan de doelstellingen 2, 3 en 4 en is gestoeld op Deventer Scoort.

De organisatie voor ´Apeldoorn Scoort´ bestaat uit:

  • De projectgroep
  • De expertgroep van ondernemers
  • Klankbordgroep overheid

“Apeldoorn Scoort” is vooralsnog de werktitel, maar behelst ook Epe Scoort, Voorst Scoort en Brummen Scoort.