Inzetten voor een ander geeft enorm veel voldoening

05 dec 2014

In MVO, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, ligt ook het zorgen voor en hulp bieden aan de medemens besloten. In het eigen bedrijf en daarbuiten. In Apeldoorn vormen de projecten van MOA-Present daarvan een prachtig voorbeeld. DROS-medewerkers dragen op vrijwillige basis en in hun vrije tijd graag hun steentje bij. Dit jaar melden zich 25 mannen en vrouwen aan voor vier projecten.

Inzetten voor een ander geeft enorm veel voldoening. Dit jaar, door de aankomende  veranderingen in de zorg, mogelijk nog meer dan anders. Hand in hand daarmee groeit de behoefte aan vrijwilligers. Gelukkig was daar dit jaar met 25 (!) spontane DROS-medewerkers geen gebrek aan.  Een prachtig aantal, want voor zaterdag 29 november stonden in eerste instantie drie verschillende projecten gepland, vertelt Marieke Rijnhout, directieassistent bij DROS. Hier kon zelfs een project aan worden bijvoegen door de vele aanmeldingen. “Dit jaar heeft DROS zich voor de derde keer op rij ingezet voor de stichting MOA-Present Apeldoorn. Er is nu voor gekozen om bedrijfsbreed een oproep uit te laten gaan zodat we ook de collega’s op de werkvloer bij de projecten kunnen betrekken. Geweldig dat er zoveel collega’s  in hun eigen tijd zich belangeloos inzetten voor een ander! De dankbaarheid van de mensen die je samen helpt is grandioos. Dáár doen we het voor!”

Zorgboerderij ‘Van ’t Hooiland’

Bij een rondgang langs de vier projecten komen we als eerste bij Zorgboerderij ‘Van ’t Hooiland’ in Klarenbeek (www.vanhethooiland.nl / http://www.zorgboeren.nl) van Aad en Monique Opstal en hun drie kinderen terecht. Een kleinschalige zorgboerderij met maximaal zes dagbestedingsplekken per dag(deel). “Onze mensen hebben hier kinderen met een verstandelijke handicap in de leeftijd van 7 tot 15 jaar begeleid en vermaakt”, vertelt Marieke. “Ze hebben samen met de kinderen de dieren verzorgd, er is schoongemaakt en ze hebben kleine reparaties uitgevoerd. Aad en Monique komen vaak handen tekort, dus ook voor hen was onze inzet heel erg welkom.”

Sinterklaasfeest Zorggroep Apeldoorn

Iets heel anders was het vieren van het Sinterklaasfeest met een groep demente bejaarden bij de Windkanter in Apeldoorn eigenaar van Zorggroep Apeldoorn. “Onze mensen waren hier aanwezig om te helpen bij het koffie schenken en het uitreiken van cadeautjes”, aldus Marieke. “Ze hebben een bijdrage geleverd aan de gezellige sfeer en de verzorgers wat werk uit handen kunnen nemen.”

Opruimactie

We kennen het van televisie: mensen met een ongekende verzamelwoede die van hun opgestapelde spullen worden ‘bevrijd’. Met een keurig opgeruimd huis en een meer geordend leven tot gevolg. Zo’n rigoureuze opruimactie is door de DROS-medewerkers ook uitgevoerd, in dit geval bij een mevrouw in Apeldoorn. “Alle bergingen zijn leeggehaald, er is opgeruimd en schoongemaakt”,kijkt Marieke terug. “Nu is het er weer overzichtelijk, schoon en veilig.”

‘Een bezoek aan de Oranjerie’

Bij het vierde project ging het letterlijk om extra handen om rolstoelen te duwen, legt Marieke uit. “Vier Huntington-patiënten wilden voor Sinterklaas graag naar de ‘Oranjerie’ in Apeldoorn. Normaal komt het daar nooit van.” Huntington is een ongeneeslijke erfelijke ziekte die bepaalde delen van de hersenen aantast en  onwillekeurige bewegingen, persoonlijkheidsveranderingen en verstandelijke achteruitgang veroorzaakt (www.huntington.nl). De meeste patiënten zitten in een rolstoel. “Bij de Atlant Zorggroep kunnen ze bijna geen vrijwilligers meer krijgen om deze mensen een leuk uitje te bezorgen. Daardoor komen ze in een zwaar sociaal isolement terecht. Ze waren merkbaar onder de indruk die dag. Dat gaf heel veel voldoening, voor de patiënten zelf en zeker ook voor onze mensen.”   

MOA-Present Apeldoorn

De projecten van MOA-Present lenen zich erg goed om je als groep maar ook als individu in te zetten en zó je medemens een dienst te bewijzen. Dat is ook de missie van MOA-Present, dat een brug wil slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen zijn. Dat doen ze door de mogelijkheid aan te bieden om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid en/of een sociaal isolement. Zowel eenmalig, als op projectbasis.

Juist omdat het om praktische zaken gaat zie je als vrijwilliger direct resultaat van je inzet,  wat heel veel voldoening geeft. Voorbeelden zijn: opknappen van verwilderde tuinen, helpen verhuizen, uitjes met bewoners van een zorginstelling, schoonmaken en opruimen, schilderen van een verwaarloosde woning, koken en spelletjes doen in een vrouwenopvang, verzorgen van een workshop, training of lezing voor een maatschappelijke organisatie, etc. Voor bedrijven met MVO hoog in hun vaandel is  samenwerking met MOA-Present dan ook een aanrader. Op www.stichtingpresent.nl/apeldoorn vindt u meer informatie en welke bedrijven zich al op deze manier al voor een ander inzetten.