Nieuwe CAO

01 jul 2014

Na een intensief proces is dan nu eindelijk na een onderhandelingsperiode van 8 maanden een schoonmaak CAO, voor een periode van drie jaar bedongen.

De belangrijkste speerpunten in deze CAO zijn:
- Samen werken aan vertrouwen
- Samen optrekken bij aanbestedingen gemeente en overheid
- Loonkosten stijging (bruto loonstijging van 6,6% over 3 jaar)
- Gefaseerd afschaffen wachtdagen
- Continueren opleidingen

Vanaf september 2014 zal de CAO ook daadwerkelijk inzichtelijk zijn voor medewerkers en opdrachtgevers. Deze versie zal dezelfde maand digitaal worden verstrekt naar belanghebbenden.