Participatiewet

19 sep 2014

Welke gevolgen heeft voor de lokale arbeidsmarkt en het lokale bedrijfsleven?
Tijdens het  Learning Diner van Felua-groep werden de deelnemers  geïnformeerd door de Apeldoornse wethouder werk en inkomen Johan Kruithof. Als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio heeft Apeldoorn een regionale rol met betrekking tot arbeidsparticipatie. Uit eerste hand kregen deelnemers te horen hoe de uitvoering van de wet er lokaal en regionaal uit zou kunnen komen te zien. Namens DROS waren hierbij twee collega’s aanwezig om deze informatie te ontvangen.

Apeldoornse aanpak
Met ingang van 2015 is er één (brede) regeling voor werk en inkomen voor mensen met en zonder arbeidsvermogen. Er is vanaf dat moment geen instroom meer mogelijk in de WSW en de Wajong is enkel nog toegankelijk voor duurzaam en volledig arbeidsongeschikten. Gemeenten hebben beperkte middelen voor deze brede doelgroep, wat een groot financieel risico met zich meebrengt. Er moeten in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe 825 extra arbeidsplaatsen worden gerealiseerd.

De Apeldoornse aanpak van de Partiocipatiewet volgt 4 sporen:

1. Partnerschap met werkgevers
2. Aansluiting Onderwijs op de arbeidsmarkt
3. Ontwikkelen en verbeteren dienstverlening
4. Participatie, meedoen in Apeldoorn.

Wat kan de werkgever verwachten?

  • Uniforme afspraken over instrumenten en werkwijze op niveau arbeidsmarkt
  • Dubbelingen worden er uit gehaald
  • Ontzorgen (no-riskpolis, Jobcoach)
  • Instrumenten: loonkostensubsidie, proefplaatsingen, detacheringen
  • Partner totale personeelsvraagstuk op korte en middellange termijn


Instrumenten als loonkostensubsidies, no-riskpolis en de mogelijkheid om detacheringen in te zetten zullen het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen met een arbeidsbeperking in te zetten.

Zonder de inzet van de werkgevers is het onmogelijk om 825 extra banen te creëren. Daarom deed de wethouder een oproep aan werkgevers om arbeidssplaatsen beschikbaar te stellen, er nog een schepje bovenop te doen en samen met elkaar en met de gemeente op te trekken.