Schoonmakend Nederland

Zelfverklaring verantwoordelijk marktgedrag 2022

Hierbij verklaart DROS Schoonmaakdiensten de code verantwoordelijk marktgedrag in de schoonmaak en glazenwasser branche in de organisatie toe te passen.

Algemeen

DROS Schoonmaakdiensten betrekt haar personeelsleden bij de organisatie om haar opdrachtgevers optimaal te bedienen. De organisatie is erop gericht om bij te dragen aan een prettige en schone werk- en woonomgeving en alle medewerkers een kans te bieden op de arbeidsmarkt.

Opdrachtgevers

De opdrachtgevers van DROS worden betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden om er gezamenlijk voor te zorgen dat de kwaliteit en de condities waar onder het werk wordt verricht optimaal zijn. Opdrachtgevers worden voor het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst zorgvuldig op de hoogte gesteld over de inhoud van de code en zij tekenen ervoor om zich hieraan te committeren.

Duurzaam

DROS werkt vanuit het aangaan van partnerships met zowel haar opdrachtgevers als haar leveranciers en medewerkers. Dit wordt vormgegeven door het opbouwen van duurzame relaties en het werken met vaste contracten. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft hier ook een prominente rol in. In het (MVO) beleid van DROS omtrent duurzaamheid is onder andere opgenomen:

Opdrachtgever

DROS denkt met haar opdrachtgevers mee om hun eigen MVO-doelstellingen te bereiken.
Reciprociteit. Als een opdrachtgever ook iets kan betekenen voor DROS dan wordt hier gebruik van gemaakt.
Er worden regelmatig afspraken gemaakt met opdrachtgevers voor CRM gesprekken e.d.

Leveranciers

Leveranciers worden jaarlijks beoordeeld waarbij ook hun MVO beleid wordt meegenomen.
DROS heeft een strikt inkoopbeleid waar onder andere is opgenomen dat er voor de schoonmaakwerkzaamheden enkel milieuvriendelijke producten worden aangeschaft.

Medewerkers

DROS heeft haar opleidingsbeleid, per functie, opgesteld door DROS zodat medewerkers zich goed kunnen ontwikkelen en een functie zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.
Alle medewerkers van DROS krijgen persoonlijke aandacht bij de uitvoering van hun werkzaamheden doormiddel van begeleiding van gediplomeerde collega’s/leidinggevenden.
Er worden jaarlijks POP gesprekken gevoerd.
DROS heeft secundaire arbeidsvoorwaarden om meer te bieden aan haar medewerkers dan dat er in de CAO is vastgelegd.
Er wordt door DROS persoonlijke aandacht besteed aan verjaardagen, geboorte, jubilarissen en andere feestelijkheden, maar zeker ook aan medewerkers die uitgevallen zijn wegens ziekte.
Dros heeft als doelstelling om medewerkers vaste contracten te bieden.

DROS Schoonmaakdiensten en haar opdrachtgevers richten zich op de belangen van de medewerkers op navolging van de geldende wet- en regelgeving , CAO en de gedragscode van schoonmakend Nederland.

Sociaal

DROS beschikt over het PSO certificaat Trede 3 doordat minder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen zich te ontwikkelen. DROS beschikt al jaren over dit certificaat en heeft in haar beleid opgesteld dat zij dit certificaat wil behouden.

DROS is een erkend leerbedrijf en heeft als doelstelling om de kennis te bevorderen en het vakmanschap te behouden. Jaarlijks zijn er stagiaires werkzaam bij DROS om hen kennis te laten maken met het werk waar zij zich voor trachten op te leiden.

Certificeringen

DROS wil een betrouwbare partner zijn voor haar opdrachtgevers en beschikt daardoor over de volgende certificeringen:

  • VCA*
  • ISO 9001
  • ISO 14001

De KAM-coördinator van DROS bewaakt de kwaliteit, arbeidsomstandigheden en de zorg voor het milieu. 
Als een vanzelfsprekendheid conformeert DROS zich aan de CAO die de branche heeft uitgebracht en wordt de essentie van het naleven van de code met onze klanten en leveranciers in persoonlijk contact benadrukt.

Ronald Dros
directeur